Trichodina

Trichodina 

Trichodina is één van de meest voorkomende parasieten op onze koi.

Trichodina is de naam die we in de volksmond gebruiken voor een verzameling van meerdere soorten vallend onder de familie Trichodinidae.

Deze soorten zijn: 
Trichodina
Trichodinella,
Paratrichodina
Vauchomia  
Tripartiella.

Vervolgens zijn deze soorten weer verder te verdelen in ondersoorten. Het onderscheid tussen deze soorten en ondersoorten is moeilijk te maken en ook niet echt van belang omdat algemene, uiterlijke kenmerken en behandeling hetzelfde zijn.

Trichodina is een protozo. Een protozo is een eencellig, dierlijk organisme dat kan worden onderverdeeld in een drietal categorieën; Celiaten, Flagellaten en Sporoza
Trichodina valt onder de groep Celiaten. Een Celiaat of wimpeldiertje is een ovaalvormige protozo met rondom trilhaartjes voor de voortbeweging. De voortplanting geschiedt door celdeling. Onder voor de parasiet optimale omstandigheden kan dit heel snel gaan.

Trichodina parasiteert op de huid en kieuwen van de koi.
Overigens kunnen ook vele andere vissoorten waaronder zoutwatervissen slachtoffer worden van deze parasiet. Door snel rond te draaien boort de parasiet zich in de kieuwlamellen, door de slijmlaag en zelfs door de huid van de vis heen. Dit is mogelijk doordat het protozo aan de platte kant over een soort mesjes beschikt waardoor de gehele parasiet als het ware verandert in een levende boorkop. Onderweg voedt de parasiet zich met losgeschraapte cellen.

In dit proces ontstaan minuscule wondjes en is de slijmhuid plaatselijk doorbroken. Dit biedt andere parasieten, zoals schadelijke bacteriën, soms de kans om hun slag te slaan. Als dit gebeurt, spreken we van een secundaire of zelfs tertiaire infectie. De slijmhuid is immers de beschermlaag, die indringers van buitenaf nu juist op een afstand moet houden. In de slijmhuid bevinden zich afweerstoffen waaraan het zijn antimicrobiële eigenschappen dankt. Een vis met voldoende weerstand beschikt dus over een uitstekend afweermechanisme tegen “indringers” van buitenaf en is meestal in staat om de altijd wel in geringe aantallen aanwezige parasieten binnen de perken te houden. Over een enkele parasiet, op een vis die verder blaakt van gezondheid, maak ik me dan ook totaal geen zorgen.

De symptomen die gepaard gaan met een ernstige Trichodina besmetting zijn: 


huidtroebeling door overmatige slijmproductie (verdedigingsmechanisme van de vis), 
huidschade, 
kieuwschade

schuren/flitsen/springenOverigens kan een diagnose alleen worden gesteld door microscopisch onderzoek. De genoemde symptomen zijn vrij algemeen en komen dus ook voor bij andere aandoeningen of andere parasieten. Met name de huidtroebeling komen we ook tegen bij protozoën als Costia en Chilodonella.

Wanneer je de parasiet onder de microscoop bekijkt en er een druppeltje water onder het afdekglaasje is bijgesloten, dan zijn de bewegende exemplaren schitterend waar te nemen. Enkelen zullen in de “boormodus” staan en snel om de as draaien. Anderen kun je prachtig zien “opstijgen” en “landen”, waarschijnlijk op zoek naar een geschikte locatie.).

Samenvatting: Trichodina 

Soort: Protozo
Kenmerken: Eéncellig.
Categorie: Celiaat (ovaalvormig).
Wie: Zoet- en zoutwatervissen. 
Cyclus: Celdeling. 
Ontstaan: Slechte waterkwaliteit, overpopulatie, stress, besmetting.
Preventie: Uitstekende waterkwaliteit, voldoende leefruimte, voorkomen van stress.
Nieuwe vissen eerst in quarantaine. 
Symptomen: Melkwitte troebelling door extra slijmproduktie. Schuren/flitsen.
Bij-effecten: Bacteriele infecties of andere protozoa door verwonding en verzwakking van de vis zijn mogelijk.
Hoe herkennen: Huidafstijkje onder de Microscoop.

 (vers afstrijkje gebruiken).